top of page

Da Lat, Vietnam

STILL CAFE

Address: 59 Nguyễn Trãi, p.9

Opening time: 8:00-21:00

Price: Min 30.000VND

Note: Phụ thu 50.000VND nếu không gọi món)

THẢM GỖ SĂN MÂY

Address: QL20, Xuân Trường, Đà Lạt

Opening: -

Price: -

Note

KOMBI LAND

Address: Mimosa, p.3 (click để xem map)

Opening: 7:00-17:30

Price: 90.000VND/người

ĐỒI CHÈ CẦU ĐẤT

Address: QL20, Xuân Trường, Đà Lạt

Opening: -

Price: -

Note

CHUYỆN

Address: Hẻm Nhà Thờ Tùng Lâm, P.7

Opening time: 7:30-17:00

Price: -

Note: -

ĐƯỜNG HẦM HỎA XA

Address: QL20, Xuân Trường, Đà Lạt

Opening: -

Price: -

Note

What to eat?

YAM - CHIANGMAI IN DALAT

Address: 286 Hai Bà Trưng, p.2

Opening time: 8:00-20:30

Menu: Thai dishes

Price

VƯỜN ĐOM ĐÓM

Address: 95 Nguyễn An Ninh, P.6

Price: -

Note: -

Where to stay?

THỊ TRẤN NHỎ

Address: 17 Ngô Văn Sở, P.9

Price: -

Note: -

DAHLIA DALAT
Address: Lan Anh Village, Tuyen Lam Lake
Price: -
Note: -

bottom of page