top of page

Da Lat, Vietnam

Still cafe
Still cafe

press to zoom
Still cafe
Still cafe

press to zoom
Still cafe
Still cafe

press to zoom
Still cafe
Still cafe

press to zoom
1/10

STILL CAFE

Address: 59 Nguyễn Trãi, p.9

Opening time: 8:00-21:00

Price: Min 30.000VND

Note: Phụ thu 50.000VND nếu không gọi món)

Săn mây
Săn mây

press to zoom
Săn mây
Săn mây

press to zoom
Săn mây
Săn mây

press to zoom
Săn mây
Săn mây

press to zoom
1/4

THẢM GỖ SĂN MÂY

Address: QL20, Xuân Trường, Đà Lạt

Opening: -

Price: -

Note

Kombi land
Kombi land

press to zoom
Kombi land
Kombi land

press to zoom
Kombi land
Kombi land

press to zoom
Kombi land
Kombi land

press to zoom
1/8

KOMBI LAND

Address: Mimosa, p.3 (click để xem map)

Opening: 7:00-17:30

Price: 90.000VND/người

Đồi chè
Đồi chè

press to zoom
Đồi chè
Đồi chè

press to zoom
Đồi chè
Đồi chè

press to zoom
1/2

ĐỒI CHÈ CẦU ĐẤT

Address: QL20, Xuân Trường, Đà Lạt

Opening: -

Price: -

Note

Chuyện cafe
Chuyện cafe

press to zoom
Chuyện cafe
Chuyện cafe

press to zoom
Chuyện cafe
Chuyện cafe

press to zoom
1/2

CHUYỆN

Address: Hẻm Nhà Thờ Tùng Lâm, P.7

Opening time: 7:30-17:00

Price: -

Note: -

Đường hầm hỏa xa
Đường hầm hỏa xa

press to zoom
Đường hầm hỏa xa
Đường hầm hỏa xa

press to zoom
Đường hầm hỏa xa
Đường hầm hỏa xa

press to zoom
Đường hầm hỏa xa
Đường hầm hỏa xa

press to zoom
1/3

ĐƯỜNG HẦM HỎA XA

Address: QL20, Xuân Trường, Đà Lạt

Opening: -

Price: -

Note

What to eat?

Yam Chiangmai
Yam Chiangmai

press to zoom
Yam Chiangmai
Yam Chiangmai

press to zoom
Yam Chiangmai
Yam Chiangmai

press to zoom
Yam Chiangmai
Yam Chiangmai

press to zoom
1/8

YAM - CHIANGMAI IN DALAT

Address: 286 Hai Bà Trưng, p.2

Opening time: 8:00-20:30

Menu: Thai dishes

Price

Vườn đom đóm
Vườn đom đóm

press to zoom
Vườn đom đóm
Vườn đom đóm

press to zoom
1/1

VƯỜN ĐOM ĐÓM

Address: 95 Nguyễn An Ninh, P.6

Price: -

Note: -

Where to stay?

Thị trấn nhỏ
Thị trấn nhỏ

press to zoom
Thị trấn nhỏ
Thị trấn nhỏ

press to zoom
1/1

THỊ TRẤN NHỎ

Address: 17 Ngô Văn Sở, P.9

Price: -

Note: -

Dahlia
Dahlia

press to zoom
Dahlia
Dahlia

press to zoom
1/1

DAHLIA DALAT
Address: Lan Anh Village, Tuyen Lam Lake
Price: -
Note: -

bottom of page